Only $2.99/month

Terms in this set (26)

Ø Nyílt oktatás: tanulóknak aktív szerep tanulásuk irányításában, tevékenységek kiválasztásában; változatos anyagokat és eszközöket alkalmaznak; különböző életkorú tanulókat együttesen oktatnak; individualizált tanulási lehetőségeket teremtenek; tanári teamek irányítják a tanulást; diagnosztikus értékelési eljárásokat alkalmaznak; teret/bútorzatot rugalmasan, célokhoz igazítják
Ø Programozott oktatás: eredményes tanulás a tanulók tevékenységeinek szabályozásával történik.
v Megfelelő szabályozáshoz: oktatási célok meghatározása, indulószint pontos meghatározása, tananyag lépésekre tagolása, aktív tevékenységek kiválasztása, tanulók válaszainak rendszeres ellenőrzése, megerősítése, egyéni ütem biztosítása
v Fajtái:
§ Lineáris: tananyagot elemi lépésekre bontja, tanulók tevékenységük soránti aktivitásukat biztosítja
§ Elágazásos: tanuló feleletétől függ a kijelölt út. Alternatívák itt is korlátozottak, tankönyvi megvalósítása nehéz
§ Adaptív: számítógépes megoldás, tanuló válaszait, kérdésre fordított időt, tanulástörténetét figyelembe véve jelöli ki az új feladatot (ma ez az e-learning)
Ø Adaptív oktatás: tanulási környezetet, eljárásokat a tanuló képességeihez, adottságaihoz igazítja. Tanuló részese tanulási-tanítási folyamat tervezésének
Ø Optimális elsajátítási stratégia: (Bloom) megfelelő idő, körülmény, motiváció, korrekciós segítségadás esetében tanulók teljesítményének eloszlása eltér a születési adottságok alapján várttól, teljesítmény maximum felé dől, képes lesz jobban teljesíteni az iskolai elvárásokkal szemben