29 terms

Sylfaen Unit 6

STUDY
PLAY
Mae rhywbeth yn bod arna i.
There's something the matter with me.
Mae rhywbeth yn bod arnat ti.
There's something the matter with you. (informal)
Mae rhywbeth yn bod arno fe.
There's something the matter with him.
Mae rhywbeth yn bod arni hi.
There's something the matter with her.
Does dim byd yn bod arnon ni
There's nothing the matter with us.
Does dim byd yn bod arnoch chi.
There's nothing the matter with you. (formal)
Beth sy'n bod arnat ti?
What's the matter with you? (informal)
Beth sy'n bod arnoch chi?
What's the matter with you? (formal)
Beth sy'n bod arnyn nhw?
What's the matter with them?
Rwyt ti wedi dweud gormod.
You've said too much. (informal)
Mae'n hen bryd i fi ddweud rhywbeth.
It's high time I said something.
Mae'n hen bryd iddo fynd i rywle.
It's high time he went somewhere.
Mae e wedi mynd i'r gwaith.
He's gone to work.
Maen nhw wedi talu am y bwyd
They've paid for the food.
Mae'n hen bryd iddyn nhw dalu am rywbeth
It's high time they paid for something.
Mae e'n rhy ddrud
It's too expensive
Mae e'n rhy fawr
It's too big
Mae e'n rhy anodd
It's too difficult
Dw i ddim yn gallu ddeall e
I can't understand it.
Dw i ddim yn gallu fforddio fe
I can't afford it.
Arnat ti mae'r bai
You're to blame / It's your fault (informal)
Arnoch chi mae'r bai
You're to blame / It's your fault (formal)
Arno fe oedd y bai
It was his fault
Arni hi oedd y bai
It was her fault
Ar Sali oedd y bai
It was Sali's fault
Arna i mae'r bai? Ie
Is it my fault? Yes
Arnoch chi oedd y bai? Nage
Was it your fault? (formal) No
ynddo fe
in it
Dw i ddim yn gallu wneud e
I can't do it.
OTHER SETS BY THIS CREATOR