30 terms

Sylfaen Unit 7

STUDY
PLAY
Mae Bryn yn iawn
Bryn's fine
Dw i'n meddwl bod Bryn yn iawn
I think (that) Bryn's fine
Mae Sal yn barod
Sal's ready.
Dw i'n meddwl bod Sal yn barod
I think Sal's ready.
Mae'r plant yn dost
The children are ill
Dw i'n meddwl bod y plant yn dost
I think the children are ill.
Dw i'n dwp
I'm stupid
Dw i'n meddwl mod i'n dwp
I think (that) I'm stupid
Rwyt ti'n barod
You're ready (informal)
Dw i'n meddwl fod ti'n barod.
I think you're ready. (informal)
Dw i'n meddwl fod e'n well
I think he's better.
Beth wyt ti'n feddwl o Harry Potter?
What do you think of Harry Potter? (informal)
Beth yw dy farn di am Lord of the Rings?
What is your opinion of Lord of the Rings? (informal)
Dw i'n credu mod i'n iawn
I think I'm fine / right
Falle fod ti'n iawn
Perhaps you're fine / right (informal)
Dw i'n siwr bod hi'n iawn
I'm sure she's fine / right
Gobeithio bod ni ddim yn iawn.
I hope we're not right
Ro'n i'n meddwl fod e'n ofnadwy
I thought it was terrible
Ro'n i'n meddwl fod hi'n dda
I thought it was good
Dwedodd Sal bod nhw'n wych
Sal said they were excellent.
Cyffrous
exciting
diflas
miserable / boring
gwych
wonderful / brilliant
doniol
funny
addas i ferched
suitable for women
paid gwrando arno fe.
Don't listen to him.
treisgar
violent
hollol dwp
completely stupid
trist
sad
gwarthus
disgraceful
OTHER SETS BY THIS CREATOR