30 terms

Sylfaen Unit 9

STUDY
PLAY
Mae'n well gyda fi goffi na the
I prefer coffee to tea
Mae'n well gyda fi olchi'r llestri na smwddio
I prefer washing dishes to ironing
Mae'n well gyda fi basta na reis
I prefer pasta to rice
Mae'n well gyda fi bysgota na garddio
I prefer fishing to gardening
Beth sy'n well gyda ti? Te neu goffi?
What do you prefer? Tea or coffee? (informal)
Oes well gyda ti de neu goffi?
Do you prefer tea or coffee? (informal)
Te a choffi. Te neu goffi
Tea and coffee. Tea or coffee.
Reis a phasta. Reis neu basta.
Rice and pasta. Rice or pasta.
Coffi a the. Coffi neu de.
Coffee and tea. Coffee or tea.
Mae'n gas gyda fi fwydo'r gath
I hate feeding the cat.
Mae'n gas gyda fi fynd â'r ci am dro.
I hate taking the dog for a walk
Dw i'n casáu ffonau symudol.
I hate mobile phones (use casáu)
Dw i'n casáu cyfrifiaduron.
I hate computers. (use casáu)
Fy nghas beth i yw edrych ar operâu sebon.
The thing I hate most is watching soap operas.
Fy nghas beth i yw colli cerdyn credyd
The thing I hate most is losing my credit card.
Beth sy'n gas gyda chi wneud?
What do you hate doing? (formal)
Beth dych chi'n casáu wneud?
What do you hate doing? (use casáu) (formal)
Beth dych chi ddim yn hoffi wneud?
What don't you like doing? (formal)
Beth yw'ch cas beth chi?
What is the thing you hate most? (use casáu) (formal)
Fy hoff fwyd i yw pasta
My favourite food is pasta.
Fy hoff ddiod i yw lager
My favourite drink is lager
Fy hoff lyfr i yw Harry Potter
My favourite book is Harry Potter
Fy hoff raglen i yw Ffermio
My favourite programme is Ffermio.
Pa fath o fwyd dych chi'n hoffi?
What sort of food do you like? (formal)
Pa fath o raglen dych chi'n hoffi?
What sort of programme do you like? (formal)
Pa fath o raglen yw Pobl y Cwm?
What sort of programme is Pobl y Cwm?
Rhaglen newyddion yw hi
It's a news programme.
Rhaglen sgwrsio yw hi
It's a chat show.
Beth yw'ch hoff fwyd chi?
What's your favourite food? (formal)
Beth yw'ch hoff raglen chi?
What's your favourite programme? (formal)
OTHER SETS BY THIS CREATOR