30 terms

Najważniejsze daty z historii świata i Polski - część 1

Przydatne do matury :)
STUDY
PLAY
776 r. p.n.e.
pierwsze igrzyska olimpijskie w Olimpii
753 r. p.n.e.
założenie Rzymu
490 r. p.n.e.
bitwa pod Maratonem; Ateny odpierają atak Persji
480 r. p.n.e.
bitwa w wąwozie Termopile oraz bitwa morska pod Salaminą; zwycięstwo Ateńczyków nad Persami
31 r. p n.e.
bitwa pod Akcjum, objęcie władzy w Rzymie przez Oktawiana Augusta
ok. 30 r. n.e.
ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa
313 r.
edykt mediolański Konstantyna Wielkiego
325 r.
sobór w Nicei
392 r.
uznanie chrześcijaństwa za główną religię w Rzymie przez Teodozjusza Wielkiego
395 r.
podział imperium rzymskiego na wschodnie i zachodnie
476 r.
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
264-241 r. p.n.e.
I wojna punicka między Rzymem a Kartaginą; zwycięstwo Rzymu
218-201 r. p.n.e.
II wojna punicka między Rzymem a Kartaginą; zwycięstwo Rzymu
149-146 r. p.n.e.
III wojna punicka między Rzymem a Kartaginą; zwycięstwo Rzymu
496 r.
chrzest króla Franków Chlodwiga; początek panowania dynastii Merowingów
732 r.
bitwa pod Poitiers; Francuzi dowodzeni przez Karola Młota pokonują Arabów
751 r.
syn Karola Młota, Pepin Mały koronuje się na króla Franków; początek panowania dynastii Karolingów
768-814 r.
panowanie Karola Wielkiego, liczne podboje prowadzą do ekspansji terytorialnej państwa Franków
800 r.
papież Leon III koronuje Karola Wielkiego na cesarza Imperium Rzymskiego
843 r.
traktat w Verdun; Ludwik Pobożny dzieli państwo Franków na trzy części między swoich synów - Karol Łysy otrzymuje tereny dzisiejszej Francji, Lotar dostaje pod władanie Lotaryngię, a Ludwik Niemiec teren dzisiejszych Niemiec
622 r.
ucieczka twórcy islamu Mahometa z Mekki do Medyny
962 r.
papież Jan XII koronuje króla niemieckiego Ottona I Wielkiego na cesarza Rzymu
966 r.
chrzest Polski przyjęty w Gnieźnie przez księcia Polan, Mieszka I
1075 r.
papież Grzegorz VII ogłosił dokument "Dictatus papae", w którym oddał Kościół pod całkowite panowanie władzy papieskiej
972 r.
bitwa pod Cedynią; Mieszko I pokonuje margrabię Hodona
1000 r.
zjazd gnieźnieński, spotkanie Bolesława Chrobrego z cesarzem niemieckim Ottonem III
1018 r.
pokój w Budziszynie; Polska uzyskuje od Niemiec Łużyce i Milsko
1025 r.
koronacja na króla Polski Bolesława Chrobrego
1138 r.
rozbicie dzielnicowe Polski dokonane przez Bolesława Krzywoustego
1226 r.
sprowadzenie do Polski Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego