9 terms

Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 11

Vocabulary from the Pellach Course Uned 11 12 http://quizlet.com/set.php?id=5170
STUDY
PLAY
agos
near, close
celwydd (g)
lie, untruth
chwynnu
to weed
craffu
edrych yn ofalus
dangos
to show
gwleidyddiaeth (b)
politics
sôn (am)
to mention
tafod (g)
tongue
ysgwydd (b)
shoulder