9 terms

Begrippen H9 basis

STUDY
PLAY
Arbeidsmarkt
Alle vraag naar arbeid door werkgevers en alle aanbod van arbeid door mensen die willen werken.
Werkgelegenheid
Het aantal arbeidsplaatsen bij bedrijven en overheid
Werkloosheid
Als het aanbod van arbeidskrachten groter is dan het aantal plaatsen.
Beroepsbevolking
Mensen tussen de 15 en 65 jaar die twaalf uur of meer per week werken of voor twaalf uur per week of meer werk zoeken.
Geregistreerde werklozen
Werkzoekend tussen de 15 en 65 jaar die ingeschreven staan bij het UWV voor een baan van minimaal twaalf uur per week
Verborgen werkloosheid
Werkzoekenden die niet ingeschreven staan bij het UWV, Omdat ze denken geen kans te maken op een betaalde baan.
Conjuncturele werkloosheid
Werkloos die tijdelijk ontstaat als gevolg van een daling van de vraag naar producten.
Structurele werkloosheid
Werkloosheid die ontstaat doordat arbeidsplaatsen blijvend verdwijnen door technologische ontwikkelingen of reorganisaties.
UWV
Een instantie waarbij je je als werkzoekende kunt inschrijven en die als taak heeft advies te geven en te bemiddelen bij het zoeken na werk.