időhatározók

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

for
óta(időtartam)
since
óta(időpont)
ever
valaha
never
soha
already
már (kijelentő mondatban)
yet
még/már (kérdő/tagadó mondatban)
just
éppen most
always
mindig is / mindig
so far
eddig
recently
mostanában
lately
az utóbbi időben
at the moment
ebben a pillanatban
at present
jelenleg
these days
ezekben a napokban
usually
rendszerint, általában
often
gyakran
sometimes
néha
rarely
ritkán
every day
minden nap
every week
minden héten
every months
minden hónapban
every year
minden évben
in the evenings
esténként