Uttrykk med faire

å stå på ski
Click the card to flip 👆
1 / 9
Terms in this set (9)
å stå på ski
å stå på seilbrett
å gjøre lekser
å drive med svømming