Křížové výpravy - letopočty

5.0 (3 reviews)
1076
Click the card to flip 👆
1 / 16
Terms in this set (16)
1076
Jeruzalém poprvé dobyt Seldžuckými Turky
1095
vyhlášení první výpravy
1096
židovské pogromy v Evropě během první výpravy
1099
Jerzualém dobyt křižáky
1120
založení Řádu templářů
1144
Edessa dobyta Seldžuckými Turky
1146
vyhlášení druhé výpravy
1148
neúspěšný konec druhé výpravy
1187
Jeruzalém dobyt Saladinem
1189
vyhlášení třetí výpravy
1192dohoda Richarda se Saladinem1193smrt Saladina1200vyhlášení čtvrté výpravy do Káhiry1204zničení Cařihradu1212křížová výprava dětí1272konec poslední výpravy