Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Stěhování národů - letopočty

5.0 (2 reviews)
Get a hint
375
Click the card to flip 👆
1 / 16
1 / 16
Terms in this set (16)
375
Ostrogóti poraženi Huny
378
bitva u Adrianopole
395
rozdělení Římské říše na západní a východní
407
odchod Římanů z Britských ostrovů
410
Řím vypleněn Vizigóty