Åk 7 Gracias kapitel 3

3.0 (2 reviews)
Term
1 / 20
¿Cuántos?
Click the card to flip 👆
Terms in this set (20)
ah, síjaha, jasåla capital de SueciaSveriges huvudstadEstocolmoStockholmesden/det äruna ciudaden stadmuy bonitaMycket vackermuchomycket, mångala playastrandenclarosjälvklart¿te gusta?tycker du om den?