Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

almonds

mandle

anise

anýz (rostlina, koření)

aniseed

anýz (koření)

anorexia nervosa

anorexie (chorobné nechutenství)

appearance

vzhled

appetiser

předkrm, chuťovka

apple

jablko

apricot

meruňka

asparagus

chřest

aubergine

lilek, baklažán

baby leeks

mladý pórek

bacon

slanina

bake

péci

banana

banán

barbecue

opékat na rožni, na jehle nebo na otevřeném ohni

barmaid

barmanka, číšnice

barman (GB)

barman, číšník

bartender (US)

barman, číšník

basil

bazalka

beans

fazole

beansprouts

naklíčené fazole; fazolové výhonky

beat the eggs

šlehat vejce

beef

hovězí, hovězí maso

beer and ale

pivo a anglické pivo (nadkvasné svrchní)

beer mug

půllitr (pivní)

biscuits

(GB) sušenky

bitter

hořký, trpký; hořké pivo

bitters

hořká piva

blackcock

tetřívek

blend

míchat, mísit, mixovat

boar

divočák, divoký kanec

boil

vařit

bottle

zavařovat

bouillon

bujón, hovězí vývar

bowl

mísa, miska; šálek

breadcrumbs

strouhanka

broccoli

brokolice

broiler

(GB) brojler, mladé kuře; gril

broth

vývar (silný, zejm. masový)

brown ale

tmavé pivo

brownies

(US) čokoládové pečivo s ořechy

Brussels sprout

růžičková kapusta

brunch

pozdní snídaně spojená s obědem

bulimia

bulimie (chorobná chuť k jídlu)

bun

sladká žemle (někdy s rozinkami)

butter

máslo

cabbage

zelí

caffeine

kofein

calf, calves

tele

cake

koláč; dort

canapés

chuťovky, jednohubky

candlelight

osvětlení svíčkami

candy floss

(GB) cukrová vata

capercaillie

tetřev velký

capon

kapoun

cappuccino

kapučíno

caraway

kmín

carnivore

masožravec

carrot

mrkev

carryout

(US) restaurace s prodejem jídla přes ulici

casserole

kastrol, rendlík; jídlo vařené nebo podávané v rendlíku

cassia

hrubá, nekvalitní skořice

catfish

sumec

cauliflower

květák

caviar

kaviár

celeriac

celer (bulva)

celery

celer (řapíky)

cereal

obilnina, potravina z obilovin

champagne

šampaňské, sekt

cheddar

čedar (sýr)

chef

šéfkuchař, vrchní kuchař

cherry

třešeň

chicken noodle soup

kuřecí polévka s nudlemi

chillies

čili (koření)

chips (GB)

hranolky, pommes frites

chocolate

čokoláda

chop

sekat; kotleta

chunks

kusy, kousky

cider (GB)

nápoj vyrobený z jablek (mírně alkoholický)

cinnamon

skořice

clove

hřebíček; stroužek

club soda (US)

soda

coconut

kokos

coffee

káva

contaminate

nakazit, znečistit

cook

vařit, péci; kuchař

cooking

vaření; kuchyně

cornflour

kukuřičná mouka

cottage cheese

tvaroh, tvarohový sýr

courgette (GB)

cuketa

courtship

dvoření se, námluvy

crackers (US)

sušenky

cream

smetana; krémová polévka

crisps (GB)

bramborové lupínky

cruet (GB)

karafa

crumbles

drť, drobky

crumpet (GB)

placka (z bílého chlebového těsta s dírkami, jí se s máslem)

crush

rozmačkat, rozdrtit

cucumber

okurka (salátová)

cuisine

kuchyně (způsob vaření)

cumin

římský kmín, šabrej

currants

rybíz

curry powder

kari

custard

pudinkový krém (jako šodó)

cutlery

příbory

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording