Kolonialismen

En portugisisk upptäcktsresande som upptäckte sjövägen runt Afrika till Indien och KIna.
Click the card to flip 👆
1 / 10