52 terms

Sylfaen Unit 14

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Siân sy 'ma
Siân here.
Bryn sy 'ma
Bryn here
Fi sy'n siarad
It's me speaking
Dy frawd di sy'n siarad
It's your brother speaking.
Helo, pwy sy 'na?
Hello, who's there?
Pwy sy'n siarad?
Who's speaking.?
Ga i'ch helpu chi, os gwelwch chi'n dda?
May I help you, please? (formal)
Does dim ateb ar hyn o bryd.
There's no answer at the moment.
Dych chi eisiau gadael neges?
Do you want to leave a message. ((formal)
Un eiliad, os gwelwch chi'n dda.
One second, please.
Mae Tom Jones yn canu Delilah.
Tom Jones sings Delilah.
TOM JONES sy'n canu Delilah.
It's TOM JONES who sings Delilah.
Pwy sy'n canu Delilah?
Who sings Delilah?
Fi sy'n gyrru heddiw.
It's me who's driving today.
Ti sy'n nabod y bobl.
It's you who knows the people. (informal)
Bryn sy'n deall y broblem.
It's Bryn who understands the problem.
Siân fydd yn dod i'r cyfarfod.
It's Siân who will come to the meeting.
Fi oedd yn gyfrifol.
It's me who was responsible.
Ti fydd yn talu y tro nesa.
It's you who will pay next time. (informal)
Bryn oedd yn mynd i wneud hyn.
It was Bryn who was going to do this.
Siân sy'n talu am y bwyd.
It's Siân who's paying for the food.
Dim ond un sy gyda fi.
I only have one.
Dim ond punt sy gyda fi.
I only have a pound.
Dim ond munud sy gyda fi.
I only have a minute.
Dim ond un cwestiwn sy gyda fi.
I only have one question.
Fi sy biau hwn!
This one's mine? (m)
Fi sy biau hwnna?
That one's mine! (m)
Fi sy biau hon!
This one's mine! (f)
Fi sy biau honna!
That one's mine! (f)
Fi sy biau'r rhain!
These are mine!
Fi sy biau'r rheina!
Those are mine!
John sy biau hwn? Ie.
Is this John's? Yes.
Siân sy biau hwnna? Nage.
Is that Siân's? No.
Pwy sy biau'r llyfr 'ma?
Whose is this book?
Ti sy biau hwn?
Is this yours? (informal) (m)
Pwy sy biau'r got 'ma?
Whose is this coat?
Ti sy biau hon?
Is this yours? (f) (informal)
Dw i'n nabod rhywun sy'n byw ym Mangor.
I know someone who lives in Bangor.
Dw i'n nabod rhywun sy'n gweithio yn Tesco.
I know someone who works in Tesco.
Dw i'n nabod rhywun sy'n dod o Dregaron.
I know someone who comes from Tregaron.
Dw i'n nabod rhywun sy'n nabod Anthony Hopkins.
I know someone who knows Anthony Hopkins.
cyfrifol
responsible
cyllell
knife
cyllyll
knives
dannedd dodi
false teeth
drewllyd
smelly
eiliad
second
eiliadau
seconds
neges
message
negeseuon
messages
newydd sbon
brand new
wir
really