35 terms

U 23

STUDY
PLAY
un agent de police
een politieagent
un agent
een agent
un directeur
een directeur
une directrice
een directrice
un docteur
een dokter
une année
een jaar
un mois
een maand
le mois de mai
de maand mei
un mot
een woord
un million
een miljoen
un million de DVD
een miljoen dvd's
une route
een baan, weg
aider
helpen
avoir besoin de stylos
pennen nodig hebben
passer
voorbijgaan, langskomen
prendre
nemen
je prends
ik neem
plus vite
sneller
en juillet
in juli
pendant la leçon
tijdens de les
jusqu'à l'école
tot aan de school
parce que
omdat
parce que Tim est ici
omdat Tim hier is
en avion
met het vliegtuig
en camion
met de vrachtwagen
un autre directeur
een andere directeur
une autre directrice
een andere directrice
le dernier film
de laatste film
la dernière chanson
het laatste lied
chaque jour
iedere dag
chaque semaine
elke week
Je donne tout.
Ik geef alles.
un avion
een vliegtuig
un camion
een vrachtwagen
tout
alles