Yrken

Term
1 / 33
en läkare
Click the card to flip 👆
Terms in this set (33)
en författareen konstnären arkitekten trädgårdsmästareen flygvärdinnaen skådespelareen skådespelareen bagareen målareen piloten fotografen rektoren optikeren sjuksköterskaen städareen djurvårdareen renhållningsarbetareen frisören floristen elektrikeren snickareen barnskötareen lagerarbetareen bonde

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.