Los gustos e intereses

Escuchar música
Click the card to flip 👆
1 / 37
Terms in this set (37)
klausīties mūziku
spēlēt stratēģijas spēles
spēlēt basketbolu
Spēlēt kārtis
zīmēt
sarakstīties ar draugiem
spēlēt ģitāru
spēlēt klavieres
nodarboties ar sportu
skatīties seriālus un filmas