Privalomos istorijos egzamino datos

4.6 (8 reviews)
V a.
Click the card to flip 👆
1 / 79
Terms in this set (79)
V a.
Frankai priėmė krikščionybę
X a.
Slavai (Kievo Rusia,Lenkija) priėmė krikščionybę
XI a.
Krikščionybė skilo į Vakarų (katalikų) ir Rytų (stačiatikių) bažnyčias
XI-XIII a.
Kryžiaus žygiai į Artimuosius Rytus
1251 m.
Mindaugo ir jo šeimos krikštas
1253 m.
Mindaugo karūnacija
1236 m.
Saulės mūšis
1260 m.
Durbės mūšis
1410 m.
Žalgirio mūšis
1385 m.
Krėvos sutartis