20 terms

#55 - Patrymau

New patterns from Uned 55 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Y dyddiad / the date
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Beth yw'r dyddiad heddi?
What's the date today?
Pryd mae dy ben-blwydd di?
When is your birthday? (ti)
Pryd mae'r cwrs yn bennu?
When does the course finish?
Pryd mae hanner tymor?
When is half term?
Yn y chwedegau
In the sixties
Yn y seithdegau
In thge seventies
Yn yr wythdegau
In the eighties
Yn y nawdegau
In the nineties
Dwy fil a chwech
2006
Dwy fil a deg
2010
Un, naw, chwech, naw
1969
Un, pump, tri, chwech
1536
Caeth Ffred ei eni yn 1964
Ffred was born in 1964
Caeth Sandra ei geni yn 1961
Sandra was born in 1961
Caeth y ci ei eni marcie dwy flynedd yn ôl
The dog was born about two years ago
Caeth y tŷ ei adeiladu marcie deg mlynedd yn ôl
The house was built about ten years ago
Y pumed o Awst
The fifth of August
Y pedwerydd ar ddeg o Fehefin
The fourteenth of June
Yr unfed ar hugain o Orffennaf
The twenty-first of July
Y degfed ar hugain o Dachwedd
The thirtieth of November