Näin vastaat: Toteamuksia

5.0 (3 reviews)
Siinä olet oikeassa!
Click the card to flip 👆
1 / 29
Terms in this set (29)
Ei pidä paikkaansa.That's incorrect.Olen täysin eri mieltä valitettavasti.I totally disagree, I'm sorry.En tiedä.I don't know.En ole varma asiasta.I'm not sure.Mahdotonta!Impossible!Ei sillä ole väliä.It's not important.Ehkä, mutta...Maybe, but....Käsittääkseni...According to my understanding...Minun mielestäni...In my opinion...Henkilökohtainen mielipiteeni on, että...In my point of view...Mitä mieltä olet?What do you think?Vai mitä?Isn't it right?Eikö totta?Right?Kerro vähän lisää.Tell me more.Mitä tarkoitat?What do you mean?Katsotaanpa!Let's see!Odotapas!Wait a minute!Missä olinkaan?What was I saying?Vielä yksi asia.One more thing.