Fördel kapitel 6

Term
1 / 28
stad
Click the card to flip 👆
Terms in this set (28)
havetsalt vattenbyggnaderolika husmurdelar två sidor från varandraintressantväcker intressesemesterbetald ledighet; man får vara ledig med lönnordligastelängst norrut i landetfiskafånga fisk på olika sättdygnet24 timmarnorrasödraöstrahöger på kartanvästravänster på kartanbyen liten ort med få människorfördelnågot som gör saker lättarenackdelnågot som gör saker svårareförminskaatt göra något mindre.kartboken bok med många kartor igränsar tillligger bredvid

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.