Verbs Genitive

STUDY
PLAY
ptát se/zeptat se
to ask
bát se/zabát se
to be afraid of
všímat si/všimnout si
to notice
učasnit se/zučastnit se
to take part