Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

la résurrection

η ανασταση

l'agneau pascal

το πασχαλινο αρνι

le Carême orthodoxe

η ορθοδοξη σαρακοστη

le jeûne

η νηστεια, le carême

dresser la table

στρωνω το τραπεζι

le cerf-volant

ο χαρταετος

le lundi pur

η καθαρη δευτερα

l'Annonciation

ο ευαγγελισμος

une icône

η εικονα/το εικονισμα

la cérémonie

η τελετη (θρησκ.), le rite

la Semaine sainte

η μεγαλη βδομαδα

la festivité

ο γιορτασμος, la célébration

bénir

ευλογω

à son tour

με τη σειρα του

le blé

το σιταρι

la brioche

το τσουρεκι

un évangile

το ευαγγελιο

la mise en croix

η σταυρωση, la crucifixion

le cercueil

το φερετρο

teindre

βαφω, χρωματιζω, peindre, colorer

le cierge

η λαμπαδα

la bougie

το κερι

le deuil

το πενθος

austère

λιτος, αυστηρος, strict, sévère

la messe

η θεια λειτουργια

une épitaphe

ο επιταφιος

la bénédiction

η ευλογια

funèbre

πενθιμος, lugubre

la sainte Lumière

το αγιο φως

ressusciter

ανασταινομαι

la cloche

η καμπανα

carilloner

χτυπω καμπανες

la relâche

η διακοπη, η χαλαρωση, détente

en vérité

αληθως

la rédemption

η λυτρωση

la soupe d'entrailles d'agneau

η μαγειριτσα (περιγραφη)

cogner les oeufs

χτυπαμε τα αυγα

briser les oeufs

σπαμε τα αυγα

intact

αθικτος, indemne

être chargé de

ειμαι υπευθυνος για, responsable de

un ouvrage d'art

ενα εργο τεχνης, un oeuvre d'art

sur le plan

σε επιπεδο

à la fois

ταυτοχρονα, en même temps

reprendre

επαναλαμβανω, répéter

le caractère

ο χαρακτηρας

patrimonial

κληρονομικος (πατρογονικος)

effectivement

πραγματικα (επιρ), en fait

au fil du temps

με το περασμα του χρονου

en matière de

στον τομεα του

fluvial

ποταμισιος

la particularité

η ιδιαιτεροτητα, la spécificité

dater depuis

χρονολογουμαι απο

le moyen

το μεσο

de tout temps

απο παντοτε, depuis toujours

la liaison

ο δεσμος, le lien

commercial

εμπορικος

la marchandise

το εμπορευμα

un argument

το επιχειρημα

le détroit

o πορθμος

se buter à

προσκρουω, σταματιεμαι απο

la contrainte

ο περιορισμος

être issu de

προερχομαι απο

le cabinet

το γραφειο (ελευθ.επαγγελματια)

notarial

συμβολαιογραφικος

jouir

χαιρομαι , απολαμβανω

communément

συνηθως, κοινως

à l'époque

εκεινη την εποχη

au bord de la mer

διπλα στη θαλασσα

au fin fond

μεσα στα βαθη

s'étendre

επεκτεινομαι

en gros

χοντρικα

inclure

περικλειω, περιλαμβανω

au delà de

περα απο

le cours d'eau

το ρυακι

irriguer

αδρευω/πλυμμηριζω

génial

μεγαλοφυης, εμπνευσμενος

extraordinaire

ασυνηθιστος

se lancer

ριχνομαι (σε κατι)

une aventure

η περιπετεια

fou/folle

τρελος/τρελη

une inauguration

η εγκαινιαση

décharger

ξεφορτωνω

de façon à

ετσι ωστε, με τετοιο τροπο ωστε, afin de

s'acheminer

πορευομαι/κατευθυνομαι

une adversité

η αναποδια, le contretemps

une injonction

η διαταγη, ordre

du coup ...

σαν αποτελεσμα ... / και ετσι ...

en fin de compte ...

στο τελος τελος ..., στην τελικη

remettre (qc) au goût du jour

ξαναβαζω (κατι) στη μοδα

importer

εισαγω (εμπορευμα)

se déprécier

πεφτω(για τιμες)

le transport

η μεταφορα

entre guillemets

σε εισαγωγικα

d'origine

προελευσης, de provenance

la compagnie de location

η εταιρια ενοικιασης

assister à

παρευρισκομαι σε, παρακολουθω

un objectif

ο αντικειμενικος σκοπος

c'est le cas pour ...

αυτο ισχυει για ...

la fréquentation

το συνολο των συχναζοντων

un essor

η αλματωδης αναπτυξη

extrêmement

εξαιρετικα (επιρ)

ce n'est pas la peine de ...

δεν ειναι κοπος το να ...

à bord

επι του πλοιου/αεροπλανου

la prestation

η υπηρεσια. service

haut de gamme

υψηλης ποιοτητας/λουξ

la clientèle

η πελατεια

en grande partie

κατα μεγαλο μερος

se composer de

αποτελουμαι απο, consister, se constituer de

ordre de prix

ταξη (μεγεθους) τιμης

suivant

αναλογα με, συμφωνα με, en fonction, en proportion

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording