19 terms

Polish vocab

STUDY
PLAY
wyznać coś komuś
to confess something to someone
polecić coś komuś
to recommend something to someone
przywiązywać do czegoś wagę
to assign to something weight
uchwała
resolution
zbrodnia
crime
postępowy
leading
ustanie
cessation
utrwalenie
solidification
żądać
to demand
standar
flag
transparent
sign
gmach
large building
dłoń
palm
rycerz
knight
pogrzeb
funeral/burial
czcionka
font
egzemplarz
copy
powielacz
printing machine
nakład
print run