Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Alias ordliste

4.0 (3 reviews)
Get a hint
Algoritme
Click the card to flip 👆
1 / 54
1 / 54
Terms in this set (54)
Algoritme
Oppskriften en maskin bruker for å løse et problem eller utføre en oppgave
Avis
En avis er en regelmessig publikasjon som blant annet inneholder nyheter, artikler, kunngjøringer og annonser.
Avsender
En som kommer med informasjon eller sender et brev eller pakke.
Debattant
Deltaker i en debatt eller diskusjon
Deepfake
Bruk av kunstig intelligens og algoritmer til å manipulere lyd, bilde og video. Et eksempel kan være å manipulere en person i en video til å si noe den ikke har sagt i virkeligheten.