21 terms

Jacek - vocab set 11 - unfinished

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

bunker
bunkier
shelter
schronisko
turret
wieżyczka na czołgu
quay
nabrzeże
rynny nose
katar
tendon
ścięgno
crump
skórcz mięśni
to register
zarejestować
to draw sth
losować coś
to find out
dowiedzieć się
commercial
reklama telewizyjna
to be fed up with sth
mieć czegoś powyżej uszu
to smuggle
szmuglować
trustee
syndyk
to grind
mielić
coke
koks opałowy
greed
chciwość
fuel cell
ogniwo paliwowe
modest
skromny
cutting-edge
przełomowy
rim
felga