26 terms

Weather

STUDY
PLAY
rain
бороо
rainy
бороотой
raining
бороо орох
cloudy
бүрхэг
drought
ган
summer
зун
hail
мөндөр
autumn
намар
sunny
нартай
winter
өвөл
wind
салхи
windy
салхитай
forest fire
түймэр
thunder
тэнгэрийн дуу
smoky
утаатай
flood
үер
cloudy
үүлтэй
spring
хавар
slippery
xалтиргаатай
snow
цас
snowy
цастай
snowing
цас орох
lightning
цахилгаан
clear
цэлмэг
dust storm
шороон шуурга
storm
шуурга