NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Vad gör polisen när de fått en
  anmälan om att ett brott har
  begåtts?
 2. Nämn de tre allmänna domstolarna
  i den ordning man kan överklaga.
 3. Vem får häktas?
 4. Vem får gripas?
 5. Beskriv huvudinnehållet i
  konsumentköplagen.
 1. a En person som misstänks för ett brott som kan ge fängelse
  får gripas av polisen och förhöras (i 12 timmar).
 2. b Polisen gör en utredning (förundersökning)
  Denna utredning lämnas till åklagaren
  Åklagaren fattar beslut om åtal
  Stämningsansökan lämnas in till tingsrätten
  Tingsrätten kallar den åtalade till förhandling i
  tingsrätten
 3. c Tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen.
 4. d Konsumentköplagen skyddar konsumenten vid köp, t ex
  genom lagstadgad reklamationstid på två år
 5. e Åklagaren måste inom två dygn gå till domstolen och
  begära att den misstänkte häktas. Brottet som misstänks
  måste ge minst två års fängelse.

5 Multiple choice questions

 1. Åklagare, den åtalade/tilltalade, försvarare, målsägande
  (den som har utsatts för brottet), vittne, domare,
  nämndemän.
 2. Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.
 3. Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.
 4. Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.
 5. Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.

5 True/False questions

 1. Ge exempel på brottsmål.Brottsmål handlar om brott som har begåtts, t ex inbrott
  eller misshandel.

        

 2. Vad är en förundersökning?En undersökning som görs när ett brott har begåtts. Den
  inleds vanligen av polisen under åklagarens ledning.

        

 3. Varför har vi straff?Syftet med straff är att det ska vara avskräckande för
  andra så att de låter bli att begå brott av rädsla för straff.
  Det är ett allmänt preventivt syfte. Ett annat syfte är att
  man ska få brottslingen att ändra sig och inse att han/hon
  bör ändra sig.

        

 4. Vad är en stämning?En stämning innebär en uppmaning till den åtalade att
  svara på åklagarens påstående, det vill säga ange om
  han/hon erkänner eller förnekar brott.

        

 5. Vad innebär det att hyresgästen
  har besittningsskydd?
  Det innebär att hyresgästen får bo kvar så länge han eller
  hon sköter sig och betalar hyran.