Try the fastest way to create flashcards

Élections européennes

Get a hint
un électeur
Click the card to flip 👆
1 / 15
1 / 15
Terms in this set (15)
en vælger
en lov
et valg
en lussing
en meningsmåling
en sejrherre
at komme først
en stemme
at lykkes med
at vinde over
en fiasko
et parlamentsmedlem
en klimaforandring