40 terms

Lole

STUDY
PLAY
hōʻike kaila lole
fashion show
kaila lole
style of clothes
lole moe pō
pajamas
pāpale
hat
pāpale kapu
cap
lipine
ribbon
makaaniani pale lā
sunglasses
lei ʻāʻī
tie/scarf
pālule
shirt
pālule t
tshirt
paleʻili kāʻawe
tank top
pālule lima lōʻihi
long sleeve
kuka
jacket/coat
lakeke
blouse
ʻili kuapo
belt
pāʻū
skirt
lole wāwae
pants
lole wāwae kela
jeans
lole wāwae ʻauʻau kai
board shorts
lole wāwae lōʻihi
long pants
lole wāwae pōkole
shorts
muʻumuʻu
long dress
holomuʻu
short dress
kākini
socks
kāmaʻa
shoes
kalipa
slippers
komo lole
get dressed
hemo lole
undress
ʻopiʻopi
fold
ʻaluʻalu
baggy
ʻaiana
iron
lumilumi
wrinkled
mūʻekekeʻi
tight
ʻano ʻē
strange/weird
kūpono
appropriate
hū ka lumilumi o kou pālule
wow your shirt is wrinkled
hū ke kūpono ʻole o kona lole
wow her clothes are inappropriate
ua kūʻai ʻo kalae i ke kaila lole e like me liko
kalae bought the same style of clothes like liko
nui nā pua o kēia lei
there are a lot of flowers in this lei
uʻi kēnā muʻumuʻu ma luna ou
that is a beautiful dress on you