Okulær anatomi og fysiologi - Eksamen 2018

4.0 (1 review)
Gi en beskrivelse av netthinnens strukturelle organisering og redegjør for alle de cellene som er med på å danne de karakteristiske lagene som denne strukturen har.
Click the card to flip 👆
1 / 10
Terms in this set (10)
Gi en beskrivelse av netthinnens strukturelle organisering og redegjør for alle de cellene som er med på å danne de karakteristiske lagene som denne strukturen har.
1. Celletyper: Fotoreseptorer, bipolare celler, ganglion celler, amakrine celler, horisonstale celler, astrocytter, Muller celler.

2. 10 lag se foto.
Image: Gi en beskrivelse av netthinnens strukturelle organisering og redegjør for alle de cellene som er med på å danne de karakteristiske lagene som denne strukturen har.
Gi en beskrivelse av synsnerven (nervus opticus) og redegjør for hva som er karakteristisk for denne hjernenerven (størrelse på nervefibrene, type støtteceller, hastigheten på impulsoverføring og øvrige karakteristiske trekk).
Synsnerven starter ved den optiske disk og ender i den visuelle korteks. Nervefibrene består av ganglion celler og gliaceller (støtteceller). Det er ca. 1 000 000 nervefibre per nerve. Nervene er myelinisert av oligodendrocytter og omsluttet av meningeale lag. Myelinisering øker hastigeheten på de elektriske impulsene.
Gi en beskrivelse av synsbanen og redegjør for hvordan nervefibrene forløper fra netthinnen og helt frem til visuell korteks.
Synsbanen består av 5 deler. 1. Synsnerven 2. Chiasma 3. LGN 4. Strålegem 5. Visuell korteks. Synsnervene fra øynene møtes og krysses i chiasma. Lys fra temporal side følger banen ukrysset, mens nasal side krysser til motsatt side før de møter LGN hvor den første synapsen oppstår.
Gi en kortfattet beskrivelse av det okulomotoriske system og redegjør for de viktigste strukturene som er med på å påvirke øyemotorikken.
Utgår fra nukleær kjerne i midthjernen. Innerverer: Rectus Superior, Rectus Inferior, Rectus Medialis, Rectus Inferior Oblique og ciliaris.
Gi en beskrivelse av tredje hjernenerve (nervus oculomotoris) helt fra kjernenivå og frem til alle de strukturene den innerverer (alle strukturer som mottar nervefibrene fra denne nerven).
...
Gi en beskrivelse av øyets temporale ekstraokulære muskel (m. temporale rektus) og redegjør for hvordan den samarbeider med mediale rektus på det andre øyet
...
Gi en beskrivelse av øyets øvre skrå bevegelsesmuskel (m. superior oblique) med tanke på struktur og funksjon. Hva slags type samsynsproblem ville pasienten få dersom funksjonen til denne muskelen opphører på det høyre øyet?
...
Gi en beskrivelse av de biologiske prosessene som skjer når blodårene i konjunktiva og limbusområdet utvider seg (inflammasjonsprosessen). Redegjør også for de biologiske prosessene som sørger for at disse blodårene trekker seg sammen igjen.
...
Gi en kortfattet beskrivelse av øyets immunforsvar (gi eksempler på strukturer/komponenter fra både det spesifikke og uspesifikke immunforsvaret).
...
Redegjør for de prinsipielle forskjellene mellom virus og bakterierer og gi eksempler på okulære lidelser/øyesykdommer som kan fremkomme av slike mikroorganismer.
...