Okulær anatomi - Eksamen 2016

"Den strukturelle og funksjonelle organiseringen av synsnerven/nervus opticus er annerledes enn de øvrige hjernenervene". Bekreft eller avkreft denne påstanden og begrunn ditt svaar.
Click the card to flip 👆
1 / 10
Terms in this set (10)
"Den strukturelle og funksjonelle organiseringen av synsnerven/nervus opticus er annerledes enn de øvrige hjernenervene". Bekreft eller avkreft denne påstanden og begrunn ditt svaar.
...
Gi en kortfattet beskrivelse av synsbanens forløp fra øyets bakre pol og frem til lagfordelingen i LGB (Lateral Geniculate Body). Inkluder hvordan nervefiberfordelingen endrer seg langs banens forløp.
...
Beskriv netthinnens oppbygging og laginndeling. Beskriv de ulike cellene som danner grunnlaget for de respektive lagene.
...
Gi en kortfattet beskrivelse av det okulomotoriske system med fokus på de supra-nukleære strukturene (strukturer som er lokalisert over kjerne nivået).
...
" Øyets rotariske muskler (de ekstraokulære musklene) har en nevromuskulær organisering som er annerledes enn kroppens øvrige tverrstripete muskler". Bekreft eller avkreft påstanden og begrunn den ditt svar.
...
Gi en kortfattet beskrivelse av den nevrologiske organiseringen som sikrer stabil koordinering av horisontale øyebevegelser (samarbeidet mellom ipsilaterale temporale rektus og kontralaterale mediale rektus).
...
Gi en beskrivelse av lillehjernen (Cerebellum) og dens rolle i koordineringen av øyets bevegelser.
...
Store deler av øyets fremre segment er avaskulær (uten blodårer). Hvordan foregår den immunologiske beskyttelsen av øyet?
...
Gi en beskrivelse av hvordan en anafylaktisk allergireaksjon fremkommer (hypersensivitetsreaksjon type 1). Gi også en beskrivelse av hvordan EpiPen (automatisk adrenalinsprøyte) kan bidra til å dempe denne immunresponsen.
...
Gi en kortfattet beskrivelse av de prinsipielle forskjellene mellom bakterier og virus. Gi eksempler på bakterier som kan gi opphav til okulære lidelser.
...