Only $35.99/year

Terms in this set (109)

En av distriktets allra mest ordentliga mjölkbönder ringer dig på telefontiden och är orolig för en av sina förstakalvare, naturligtvis den med bäst avelsindex. Hon kalvade utan problem för 2 veckor sedan, och har varit jättesnäll under tiden hon mjölkades in.
Besättningen är en grupperad lösdrift med mjölkgrop och den här förstakalvaren går fortfarande i den nykalvade gruppen som har en ätplats/djur. Eftersom alla djur ryms vid foderbordet samtidigt var det lätt för djurägaren att se att hon nu på morgonen plötsligt börjat bete sig besynnerligt vid foderintag. Förstakalvaren är fort framme vid foderbordet när det läggs fram mat och tar gärna upp foder i munnen. Därefter börjar hon kasta med huvudet och tappar mycket av fodret i ätbåset. Bonden har även hittat flera små bollar bestående av tuggat stråfoder.
När du kommer till besättningen är förstakalvaren redan placerad i en välhalmad sjukbox. Hon går runt i boxen och nosar på inredningen samt råmar emellanåt. Det är svårt att räkna andningsfrekvensen då hon rör så mycket på sig. Det ligger foder framme på foderbordet men kon är inte intresserad. Du bedömer hullet som BCS 3,5. Vid tempning är kroppstemperaturen 39,1C. Vaginalslemhinnan är ljusröd och det finns lite ljusbrunt sekret i vagina. Det finns två nästan symmetriska sårskador i nedre delen av vulvaläpparna. Du bedömer att skadorna uppkommit i samband med kalvningen. Hungergroparna är lätt insjunkna och när du lyssnar på våmmen är våmfrekvensen 9/5 minuter och kontraktionsljuden hörs tydligt. När du plingar båda buksidorna hörs dova resonansljud. Flank- och boglymfknutorna har samma storlek som ett pekfinger. Vid askultation av lungorna hörs susande andningsljud och andningsfrekvensen är 26/min. Hjärtat har två tydliga hjärttoner på båda sidorna.
Vilken undersökning är mest relevant att fortsätta med?
Du arbetar som distriktsveterinär och blir utringd till distriktets nybyggda lösdrift för 200 kor. Ägaren har köpt in dräktiga kvigor från flera andra besättningar för att kunna fylla den nya byggnaden så snabbt som möjligt. Du är lite nyfiken inför besöket eftersom du ännu inte haft tillfälle att se den nya byggnaden sedan den togsi drift för två veckor sedan. När du kommer till gården blir du lotsad till en välhalmad sjukbox i vilken det står en SLB-ko vars hull du bedömer till BCS 2. Hon kalvade för tredje gången för tre veckor sedan och har i stort sett fungerat bra sedan dess. För några dagar sedan åt kon förvisso dåligt under en dag men kom sedan igång själv. I morse slutade kon plötsligt äta och har sedan dess inte visat intresse för någon form av fodermedel trots att ägaren försök med både melass och handplockat gräs.
Vid den kliniska undersökningen ser du att kon står med krum rygg och lågt huvud. Hon sparkar sig ibland håglöst mot buken. Du ser sparsamt med diarr i boxen och fullfodermixen som liggerpå foderbordet ser orörd ut. Du ser på håll att djurets ögon ser insjunkna ut. Andningsfrekvensen är 42/minut. Vid tempning har kon 38.3C i kroppstemperatur, men korset känns svalt vid beröring. Juvret känns mjukt och sladdrigt men mjölken är vit och saknar flockor. Flank- och boglymfknutorna är pekfingersstora. Du hör inga ordentliga våmkontraktioner alls trots att du lyssnar i vänster hungergrop i minst 3 minuter. Hungergropen är måttligt utspänd och vid palpation är det lätt att trycka in knytnäven i flanken, det kvarstår inte någon grop i våminnehållet när du tar bort handen. När du "plingar" kroppssidorna hörs dova plonkanden. När du lyfter med en planka under nätmagsområdetbryr sig inte kon, då du upprepar undersökningen längre caudalt i buken gör kon tydliga avvärjningsrörelser.Hjärtfrekvensen är 84/min och du hör två tydliga hjärttoner på båda sidorna. När du lyssnar på lungorna hör du andningsljuden tydligt, det förekommer däremot inga biljud. Du har inget problem med att få tag i huvudet på kon, vid inspektion är munslemhinnan ljusrosa med lätt gulaktig ton. Scleran är lätt blåaktig och blodkärlen syns tydligt.
Vilken diagnos är mest trolig?
När du är ute hos en av distriktets uppbundna mjölkgårdar och tar mjölkprov på en akut mastit frågar bonden helt apropå ifall du kan kika lite en av hans andra kor när du ändå är på gården. Det är inte något riktigt allvarligt fel på henne men hon har ätit rätt dåligt under en längre tid och producerar bara hälften av vad han hade förväntat sig jämfört med förra laktationen. Nu producerar hon bara ca 15 liter mjölk/dag. Kon är av rasen SRB och kalvade för 2 månader sedan.
Detta gör du naturligtvis gärna. Vid den kliniska undersökningen bedömer du kons hull till BCS 1-2. Buksidorna är väl synliga utanför låren och du kan precis skönja andningsrörelserna. Det finns fortfarande kvar rätt mycket foder kvar framför kon trots att det är eftermiddag. I rännan bakom kon finns sparsamt med avföring, i avföringen ser du en hel del spannmålskärnor. Kroppstemperaturen är 38,7C och vaginalslemhinnorna är blekrosa. Juvret känns mjukt och sladdrigt och mjölken är vit. Du ser våmkontraktionerna tydligt i vänster hungergrop, men har svårt att höra dem. När du räknar de synliga kontraktionerna får du dem till 16/5 min. Vid palpation är det lätt att trycka in knytnäven i vänster flank. När du plingar kroppssidorna hör du dova plingljud högt upp på vänster sida. Hjärtfrekvensen är 58/min och hjärtat hörs tydligare än normalt. Andningsfrekvensen är 18/minut och du hör andningsljuden mycket tydligt.
Vilken diagnos är mest trolig?
På morgonen ringer en av distriktets mjölkbönder. Förutom en akut mastit har hon 6 kalvar som ska avhornas. Det ärlite åldersspridning på kalvarna, den yngste är två veckor och den äldsta nästan två månader. Kalvarna står två veckor i ensambox och hålls därefter i gruppbox till avvänjning. Då det är en mindre besättning har hon inte transponderamma utan kalvarna hinkutfodras.
När du ska ge kalvarna lugnande ser du att en av de mindre kalvarna har stort huvud ochser långhårig och ruggig ut. De övriga kalvarna är välmusklade och blanka i pälsen. Vid förfrågning får du veta att trots att kalven är en av de minsta i kätten så är den näst äldst. Detta gör att du vill undersöka kalven närmare. Kalven är obrydd när du närmar dig, men reser sig utan problem när du klappar den på rumpan. När du testar hudturgor kvarstår hudvecket på halsen ca 4 s. Kroppstempen är 38,8, andningsfrekvensen 35/min, andningsljuden hörs som ett tydligt susande på båda sidorna, hjärtfrekvensen är92/min,du hör två hjärttoner på båda sidorna, våmkontraktionerna (5/5 min) är ganska svaga. Kalven ser något bukig ut; när du känner över länden känns torn- och tvärutskott tydligt. Kroppsytan har normal hudtemperatur. Runt ändtarmen och på undersidan av svansen finns intorkad grå,kletig avföring.Även på låren finns mindre områden med torr gödsel. Slemhinnorna är ljusrosa och känns glatta. Kalven bryr sig inte när du palperar navelstumpen som är tjock som en blyertspenna och känns hård. Bog- och flanklymfknutorna känns tydligt och är ca 3x1 cm, huvudets lymfknutor går inte att känna.
Vad är den mest troliga orsaken till att kalven är eftersatt?
Kalven har navelinfektion
Kalven får ner mjölken i våmmen
Kalven har akut lunginflammation
Kalven utfodras med stora givor kraftfoder
Kalven dricker pulvermjölk
Kalven har infektiös diarré
Du är ute på en liten uppbunden besättning med 40 SRB-kor. Djurägaren är orolig över sin tredjekalvare som verkat hängig och inte har ätit upp sitt grovfoder på några dagar. Djurägaren tog kons kroppstemperatur i morse och när den låg på 39,8 kontaktade hon dig. När ni kommer ut i stallet berättar bonden att kon haft mastit för en månad sedan och inte kommit upp i förväntad produktion sedan dess. Hon kommer inte ihåg vad det var för bakterie som växte efter odling av mjölken, men kossan sattes på penicillin och blev bra efter en vecka. Den har haft några perioder av inappetens efter detta och då satts på aptitstimulerande tillskott och börjat äta igen.
Du tittar på kossan som ligger ner i båset och ser en ko med nedsatt allmäntillstånd och ovilja att resa sig. Kroppstemperaturen ligger nu på 39,4. Vulvaslemhinnan är ljust rosa. Juvret känns mjukt och vid provmjölkning ser mjölken vit ut. Mjölkvenen är fylld och spänd. Flanklymfknutan är stor som ett finger. Våmmen hörs med svaga ljud och våmfrekvensen räknar du till två på fem minuter. Vid perkussion kan inga plingljud upptäckas på kroppssidan. Lungljuden låter tydligt med susande ljud och andningsfrekvensen är 35 per minut. Hjärtat har en frekvens på 96 slag i minuten, hjärtslagen hörs starkt och du upptäcker ett blåsljud över hjärtområdet. Jugularvenen är fylld och du ser en rörelse i den. Vid stasning tömmer sig inte venen och efter att du tvingat undan blodet mot hjärtat med din hand fylls venen sakta med nytt blod. Dröglappen känns sval och när du pressar in ett finger mot huden står det kvar en liten grop.
Vad beror rörelserna du ser vid dina båda undersökningar av jugularvenen på?
Du är ute på en liten uppbunden besättning med 40 SRB-kor. Djurägaren är orolig över sin tredjekalvare som verkat hängig och inte har ätit upp sitt grovfoder på några dagar. Djurägaren tog kons kroppstemperatur i morse och när den låg på 39,8 kontaktade hon dig.
När ni kommer ut i stallet berättar bonden att kon haft mastit för en månad sedan och inte kommit upp i förväntad produktion sedan dess. Hon kommer inte ihåg vad det var för bakterie som växte efter odling av mjölken, men kossan sattes på penicillin och blev bättre efter en vecka. Den har haft några perioder av inappetens efter detta och då satts på aptitstimulerande tillskott och börjat äta igen.
Du tittar på kossan som ligger ner i båset och ser en ko med nedsatt allmäntillstånd och ovilja att resa sig. Kroppstemperaturen ligger nu på 39,5. Vulvaslemhinnan är ljust rosa. Juvret känns mjukt och mjölken ser normal ut. Mjölkvenen är fylld och spänd. Flanklymfknutan är stor som ett finger. Våmmen hörs med svaga ljud och våmfrekvensen räknar du till två på fem minuter. Vid perkussion kan inga plingljud upptäckas på kroppssidorna. Lungljuden låter tydligt med susande ljud och andningsfrekvensen är 35 per minut. Hjärtat har en frekvens på 96 slag i minuten, hjärtslagen hörs starkt och du upptäcker ett blåsljud över hjärtområdet. Jugularvenen är fylld och du ser en rörelse i den. Vid stasning tömmer sig inte venen och efter att du tvingat undan blodet mot hjärtat med din hand fylls venen sakta med nytt blod. Dröglappen känns sval och när du pressar in ett finger mot huden står det kvar en liten grop.
Vilken är den mest sannolika diagnosen?
Du arbetar som distriktsveterinär och blir utringd till distriktets nybyggda lösdrift för 200 kor, ägaren har köpt in dräktiga kvigor från flera andra besättningar för att kunna fylla den nya byggnaden så snabbt som möjligt. Du är lite nyfiken inför besöket då du ännu inte haft tillfälle att se den nya byggnaden i drift då den invigdes för två veckor sedan. När du kommer till gården blir du lotsad till en välhalmad sjukbox i vilken det står en SLB-ko vars hullpoäng du bedömer som 2. Du får veta att kon plötsligt slutade äta igår kväll och att när ägaren tempade den i morse hade den 39,8C i kroppstemperatur.
Vid den kliniska undersökningen ser du att kon står med krum rygg och då djurägaren ska sätta fast henne i fånggrinden ser du att hon rör sig mycket försiktigt och långsamt. Du kan inte se någon träck i boxen och fullfodermixen som ligger i foderbordet ser orörd ut. Du tempar naturligtvis om henne och upptäcker då att tempen har gått upp till 40,2C. Vid undersökning av juvret är mjölken vit och saknar flockor, däremot känns juvret ganska tomt. När du känner efter vänster flanklyftknuta är den stor som ett pekfinger och glider lätt under skinnet. Du hör inga ordentliga våmkontraktioner alls trots att du lyssnar i vänster hungergrop i minst 3 minuter. Hungergropen är dessutom ganska djupt insjunken. Hjärtfrekvensen är 78/min och du hör två tydliga hjärttoner på båda sidorna. När du lyssnar på lungorna hör du kon stöna svagt.
Kan du på något sätt koppla kons stönande till förmagskontraktionerna?