Literatuur en reputatie

Tentamenstof literatuur en reputatie
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Genre
tekst gemaakt volgens een gemeenschappelijk doel
Literatuursociologie
Het literaire veld waarin verschillende instanties met elkaar concurreren. Wordt steeds autonomer en gespecialiseerder.
Habitus
kennis hebben van gemeenschappelijke waarden in een groep
Culturele autoriteiten
alle instanties die een rol spelen bij de beoordeling van een cultureel product
Commodificatie
Wanneer cultuur als geheel wordt onderworpen aan de wet van reproductie: het reduceren van culturele producten tot technologische reproduceerbare goederen waardoor ze dus handelswaar worden
gelegenheidspoëzie
een vorm van poëzie met een direct aanwijsbare functie
Symbolisch kapitaal
Een vorm van macht of gewin die ontkent economisch kapitaal te zijn omdat deze ogenschijnlijk zonder winstoogmerk is.
Bescheidenheidsoptiek
Niet zelfverzekerd overkomen, zodat dank blijkt voor de kans die je krijgt en dat je laat zien dat het niet vanzelfsprekend is.
Hersteloffensief
Vraag naar inspirerende voorbeelden uit de tijd van bloei (16e en 17e eeuw)