Irish

An Triail
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Brat
Curtain
Garsúin
Boy
De bhrí
Because
Óinsín
Stupid/ Silly girl
Ní/Níthe
Thing/Things
Breith
Judgement
Breitheamh
Judge
Príosúnach
Prisoner
Coir
Crime
Dúnmharú
Murder
Gníomh
Act
Díoltas
Revenge
Glórtha
Voices
Finnéithe
Witnesses
Ciontach
Guilty
Ceilte
Hidden
Tamáilte
Shy
Tuarastal
Pay
Bean rialta/Mná rialta
Nun/Nuns
Annamh
Rarely
Soláthraíonn
Provides
Misneach
Courage
Ar tí
about to
Milleán
Blame
Comhluadar
Company (people)
Sála
Heels
Aosta
Old
Dóthain
Enough
Meangadh
Smile
Catharnacht
Charity
Sagartóireacht
Priesthood
Tráth
Once
Gairm
Job/Proffession
Oiliúnt
Training
Ráithe
3 months
Galar
Disease
Neamhurchóideach
Innocent
Clochar
Convent
Críostúil
Christian
Scábhaí
Slave
Aonach
Market
Gin
Pregnancy
Peaca
Sin
Mallaithe
Cursed
I dteannta
With
Geall
Promise
Person
Éagóir
Injustice
Beannaithe
Blessed
Rún
Secret
Faoistin
Confession
Maighdean
Virgin
Diobháil
Harm
Baintreach
Widow
Dualgas
Duty
Íobairt
Sacrifice
Taca
Support
Breoite
Sick
Comaoineach
Communion
Ag gol
crying
Cráite
tormented
Ceanndána
stubborn
Striapach
Prostitute
Anam is corp
Body and soul
Cailín aimsire
servant
Ag iompar clainne
Pregnant
Torrach
Pregnant
Teach tearmainn
Refuge
Locht
Fault
Dícheallach
Hardworking
Tubaiste/Tubaisteach
Disaster/Disastrous
Drochmhúinte
Bad-mannered
Lóistín
Lodging
Need
Truamhéileach
Pitiful
Níocháin
Washing
Ag fuáil
Sewing
Ifreann
Hell
Altramaí
Foster Parents
Mídleathach
Illegal
Gleoite
Cute
Tabhartha
Illegitimate
Dlíodóir
Lawyer
Fíochmhar
Fierce
Cigire
Inspector
Sealadach
Temporary
Cíos
Rent
Lig sí uirthi féin
She pretended
Maireachtáil
Survive
Dealbh
Statue
Ag faire
Seeing
Doicheallach
Hostile
Oiriúnach
Suitable
Bog
To move
Aingel
Angel
Mí-chlú
Bad reputation
Boladh
Smell
Ciarsúr
Handkerchief
Síoraíocht
Eternity
Cróinéir
Coroner
Reilig
Graveyard
Féinmharú
Suicide
Cleamhnas
Engagement
Cónra
Coffin
Trócaire
Mercy
Dílis
Loyal
Peacaigh
Sinner
Uaigh
Grave
Cába
Collar
Créatúr
Creature