17 terms

geography 3

STUDY
PLAY
Earth's shape
a föld alakja
overhead projector
írásvetítő
overhead projector transparency
írásvetítő fólia
transparent
átlátszó
sufficient
kielégítő
model
modell, ábra
spheroid
forgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)
sphere
gömb (forgási kör)
rotates around of axis
forog a tengelye körül
axis of rotation
forgástengely
oblate spheroid
a föld alakja (nyomott gömb)
geoid
a föld alakja
lecture
egyetemi előadás mikor a tanár 100 embernek dumál
seminar
egyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget
consider
tekintetbe vesz, vigyelembe vesz, átgondol
different ways
különböző módok
discribe
leírják