NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. a föld alakja (nyomott gömb)
 2. kielégítő
 3. tekintetbe vesz, vigyelembe vesz, átgondol
 4. leírják
 5. forgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)
 6. egyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget

5 True/False questions

 1. axis of rotationleírják

        

 2. geoidforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

 3. Earth's shapea föld alakja

        

 4. transparentátlátszó

        

 5. rotates around of axisforog a tengelye körül

        

Create Set