NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. írásvetítő
 2. tekintetbe vesz, vigyelembe vesz, átgondol
 3. a föld alakja (nyomott gömb)
 4. kielégítő
 5. forog a tengelye körül
 6. egyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget

5 True/False questions

 1. transparentkielégítő

        

 2. discribegömb (forgási kör)

        

 3. lecturegömb (forgási kör)

        

 4. axis of rotationforgástengely

        

 5. geoida föld alakja