NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. a föld alakja (nyomott gömb)
 2. egyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget
 3. tekintetbe vesz, vigyelembe vesz, átgondol
 4. átlátszó
 5. kielégítő
 6. egyetemi előadás mikor a tanár 100 embernek dumál

5 True/False questions

 1. discribeleírják

        

 2. sphereforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

 3. overhead projectorírásvetítő

        

 4. geoidforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

 5. rotates around of axisforog a tengelye körül