14 terms

SIG Ch. 15: Irregular adjectives

STUDY
PLAY
hyggelig (hyggelig, hyggelige)
nice, pleasant
vennlig (vennlig, vennlige)
friendly
norsk (norsk, norske)
Norwegian
gammel (gammelt, gamle)
old
vakker (vakkert, vakre)
beautiful
blå (blått, blå)
blue
grå (grått, grå)
gray
ny (nytt, nye)
new
snill (snilt, snille)
kind
grønn (grønt, grønne)
green
kort (kort, korte)
short
svart (svart, svarte)
black
moderne (moderne, moderne)
modern
liten (lita, lite, små)
little