BUCIMACCCI2

de atlas
Click the card to flip 👆
1 / 38
Terms in this set (38)
atlasz
tavasz
világ
groeiennövekedniontstaankeletkeziksneeuwenhavazniuitkomenki jönniverlangenmeghosszabítaniverwachtenelvárásvriezenfagyniplaatselijkhelyihet gebiedterülethet ijsjégomgevingkörnyezetde rivierfolyóde streekkörnyékde titelcímde warmtemelegbechermenvédekeznidreigenfenyegethagelenjégesőznivoorkomenmegelőznizakkenlandolniverwachtenelvárásvriezenfagyniallesmindenbijvoorbeeldpéldáulgladsimanamelijkugyanisonder anderetöbbek közöttzo'nilyen