30 terms

thematische woordenschat thema 15 buitenlandse politiek, internationale relaties definities 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

het buitenland
het gebied dat buiten de grenzen van je eigen land ligt
buitenlands
wat met het buitenland te maken heeft
het buitenlands beleid
de manier waarop de overheid zaken in verband met het buitenland regelt
het buurland
een land dat naast jouw land ligt
wereldwijd
wat je over de hele wereld vindt (=mondiaal)
onafhankelijk
als je ... bent, kan je zelf beslissen wat je wilt doen
zelfstandig
als je iets alleen kunt doen zonder hulp van anderen
(zich) verenigen
bij elkaar brengen tot één geheel
de Verenigde Staten
een Noord-Amerikaanse federatie van 50 staten en het district van Columbia
het Verenigd Koninkrijk
Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland
de Verenigde Naties
een internationale organisatie die na de Tweede Wereldoorlog is opgericht en die de vrede moet bewaren in de wereld (bijna alle landen zijn lid van de VN)
de organisatie
een vereniging van mensen die samen iets willen bereiken
de secretaris
iemand die in een bestuur bepaalde dingen regelt en het verslag van een vergadering maakt
de secretaris-generaal
het hoofd van een grote organisatie
de Algemene Vergadering
een soort parlement in de Verenigde Staten waar alle leden samenkomen
de Veiligheidsraad
een van de afdelingen van de Verenigde Naties, die bestaat uit vijftien leden
de vergadering
de keer dat mensen samenkomen om dingen te bespreken
de overeenkomst
een reeks afspraken, een aantal dingen die je elkaar belooft (=het akkoord)
de overeenstemming
een situatie waarin je met elkaar akkoord gaat, het eens zijn
in overeenstemming met
volgens
Europa
het werelddeel dat ten westen van Azië ligt en ten noorden van Afrika
Europees
wat met Europa te maken heeft
de Europese Unie
een organisatie van Europese staten, sinds 1992 zo genoemd, maar in de jaren vijftig begonnen
de Europese Raad
de bijeenkomst van de regeringsleiders van alle leden van de Europese Unie; zij bepalen de politieke richting van Europa
het Europees Parlement
een groep volksvertegenwoordigers uit de Europese Unie die helpen de Europese Unie te besturen
de Raad van Europa
een organisatie van meer dan 45 Europese landen die werkt aan de Europese eenheid, democratie, mensenrechten,...
zich ontwikkelen
in een bepaalde richting groeien
de ontwikkeling
de manier waarop iets verandert, de groei
het ontwikkelingsland
een land dat heel arm is en economisch gesteund wordt door rijkere landen
de ontwikkelingshulp
de hulp die rijke landen aan arme landen geven