Try the fastest way to create flashcards

Verbalperifraser

Get a hint
estar + gerundium
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10

Students also viewed

Terms in this set (10)
den igangværende handling
den gradvise handling
lige at have gjort noget
at holde op med
nær fremtid
at give sig til at
at blive nødt til
at gøre noget igen
man er nødt til