Tävlingsfrågor del 2

Term
1 / 30
Hur lång är den längsta sträckan man tävlar i distans?
Click the card to flip 👆
Terms in this set (30)
Hur gammal måste hästen minst vara för att tävla i voltige?7 årVilken övning är obligatorisk i voltige?FanaI vilken gångart går hästen när man tävlar i voltige på SM nivå?GaloppHur många voltigörer ingår i ett lag i svår klass?6 styckenVad kallas personen som longerar voltigehästen?LinförareVilka tre moment ingår i WE?Dressyrtest, tekniktest, speedVilket av följande är ett "hinder" i WE?TräbroFrån vilken världsdel kommer WE?EuropaHur lång får lansen vara i WE?1,5 meter- 3,0 meterVilken är åldersgränsen för att starta med ponny i WE?Det finns ingen åldersgräns.Ungefär ur många ryttare har vi i Sverige som utövar parasport?4000I dressyrtävling för ryttare inom parasport delas ryttarna in i olika grader. Hur många olika grader finns det?5 styckenI vilka grenar finns tävling för ryttare inom parasport?Dressyr och körningPå vilka typer av tävlingar kan man tävla i parasport utan medicinsk kort?På lokala och regionala tävlingarOm du som ryttare tävlar i parasport på lånad häst, hur länge har du möjlighet att rida fram hästen?Minst 15 minuter.Vad är korrekt klädsel inom reining för ryttare som är 19 år eller äldre?Western hatt eller ridhjälmI reining startar de tävlande med en viss poäng och sedan kan ekipaget få fler poäng eller poäng dras bort. Vilken är den summan?70 poängVad händer om ryttaren under tävlingsritten håller i sadeln med någon hand i reining?- 5 poängFrån vilket land kommer tävlingsgrenen reining?USAVad heter ett av de vanligaste reiningmönstret?Sliding stop