15 terms

augi

STUDY
PLAY
Festuca pratensis
pļavas auzene
Festuca rubra
sakanā auzene
Galium palustre
purva madara
Larix decidua
lapegle
Geranium
gandrenes
leucantemum vulgare
parastā pīpene
Myosotis palustris
purva neaizmirstule
Plantago media
vidējā ceļmalīte
Poa annua
maura skarene
Ranunculus acris
kodīgā gundega
Sorbus aucuparia
pīlādzis
Taraxacum officinale
dziedniecības pienene
Tilia cordata
liepa parastā
Trifolium repens
ložņu āboliņš
Trifolium pratense
pļavas āboliņš