Only $2.99/month

Gerechtelijke Geneeskunde: Asfyxie

Terms in this set (50)

• Petechiën (verminderde veneuze retour/> ±15-30")
Puntbloedinkjes die je aan het hoofd terug gaat vinden, dit is met name een stuwingsteken; bloed kan niet meer weg uit het hoofd omdat de bloedstroming is verstoord. Deze petechien zijn dus een teken van een verminderde terugstroom van het bloed van hoofd terug naar de borst. De petechien vind je op het oogslijmvlies; aan de binnenkant van de oogleden. Je kunt echter ook rode puntjes zien op de huid, dus bij elke uitwendige lijkschouwing gaat men opzoek naar deze puntbloedinkjes. Petechien kunnen ook bij andere doodsoorzaken voorkomen, bijvoorbeeld bij hartfalen. Wanneer het gaat om verstikking, moet deze 15 a 30 seconden hebben aangehouden om deze bloedinkjes te veroorzaken. Deze zijn van forensisch groot belang.

• Zwelling gelaat (stuwing)
bv. een blauw gezwolle hoofd door het niet weg kunnen stromen van het bloed uit het hoofd.

• cyanose
Blauwe tot blauw-paarse verkleuring van de (gestuwde) huid. Komt onder meer voor in het gestuwde en opgezette gelaat, maar ook op andere plaatsen zoals vingernagelbedden en soms in lijkvlekken. De blauwe kleur wordt veroorzaakt door het zuurstofarme bloed.

• hypoxische effecten: urineverlies, defecatie
Duidt op gebrek aan zuurstof. Bv. urineverlies, ontlastingverlies, defecatie. Het verlies van bv. urine kan echter ook veroorzaakt worden door de verslapping van de spieren post mortem.

• longoedeem (soms schuimzwam)
Vocht op de longen. Maar dit is niet specifiek, bijna iedereen die sterft heeft hier last van. Longoedeem is namelijk het gevolg van een niet goed functionerend hard.
• compressie bloedvaten
- verstoorde bloedsvoorziening hersenen (bewusteloos na 10 sec -> † 3 min)
• compressie halsaders -> 'blauwe' asfyxie (stuwingstekens met cyanose en puntbloedinkjes zullen de sterkst uitgesproken asfyxietekens zijn).
Door de afknelling van de afvoer van het bloed uit de hersenen treedt snel een massieve bloedstapeling op in de hersenpan waardoor tevens de aanvoer van zuurstofrijkbloed uiteindelijk wordt belemmerd. Bovendien kan hierdoor de carotisdruk oplopen.
• compressie halsslagaders -> 'witte' asfyxie (geen stuwingstekens)
Bij een volledige afklemming van de beide halsslagaders wordt onmiddellijk de aanvoer van zuurstof naar de hersenen afgesloten zodat op zeer korte tijd (6 a 10 seconden) de zuurstofreserve van de hersenen is verbruikt en bewusteloosheid intreedt; indien de samendrukking nu stopt en de bloedtoevoer wordt hersteld, keert het bewustzijn spontaan terug binnen 20-30 seconden. Een krachtige samendrukking aangehouden gedurende een tot anderhalve minuut daarentegen veroorzaakt een ademhalingsstilstand.
➢ beïnvloeding van hart(slag) de afsluiting van de bloedvaten via prikkeling van het carotislichaampje kan een effect hebben op de hartslag.
• via carotislichaampje
Stomp botsend geweld of stevige druk tegen de hals vooral aan de zijkant onder de kaakhoek kan een plotse reflectorische hartvertraging of zelfs hartstilstand uitlokken. Dergelijke reflexdood is echter zeldzaam.
- carotisdruk : hartslag.
Door het drukken hierop gaat de hartslag vertragen, zo erg dat het hart onvoldoende hart klopt zodat er geen goede zuurstoftoestroom naar de hersenen plaatsvindt.
• via vaguszenuw reflexdood wanneer men de vaguszenuw afsluit kan dat het hartritme verstoren.
• via stresshormonen (adrenaline)
(+ hypoxie en catecholamine
• via stresshormonen (adrenaline)
• compressie luchtwegen
Het afsluiten van de luchtwegen door uitwendige druk op het strottenhoofd of de luchtpijp is moeilijker dan gedacht. Het dichtdrukken van de luchtweg zal minstens een druk van +/- 15kg vereisen, vanwege het weerstandige kraakbenige omhulsel. Bovendien moet de druk voldoende (minuten)lang worden volgehouden vooraleer de zuurstofreserve in het lichaam is opgebruikt.
• trauma wervelzuil (luxatiefractuur)
Enkel bij hoog-energetische krachtinwerking op de hals kan een halswervelbreuk met afscheuring van het ruggenmerg (door luxatiefractuur)optreden, gekend als een "gebroken nek". Dit komt niet voor bij samendrukkend of toesnoerend geweld tegen de hals tenzij bij uitzonderlijke vormen van verhanging.