Only $35.99/year

I-2: Lymfatiske væv og introduktion - Lymfatiske væv (DONE)

Terms in this set (50)

De sekundære/perifere lymfoide organers/vævs egenskaber
1) Anatomisk organisering
2) Immunceller søger hen, hvor deres funktion er
3) Tillader kommunikation mellem forskellige typer lymfocytter

Anatomisk organisering
Cellerne i det adaptive immunforsvar - T- og B-lymfocytter - skal lokalisere mikroorganismer, der kommer ind et hvilket som helst sted i kroppen, respondere på dem og eliminere dem

Den ANATOMISKE ORGANISERING af de perifere/sekundære lymfoide organer
--> Tillader antigen-præsenterende celler, der binder antigener fra disse mikroorganismer, at OPKONCENTRERE antigener i disse områder

--> Lymfocytter cirkulerer med blodbanen og føres gennem ALLE de sekundære lymfoide væv og vil herved "støde ind i" de antigen-præsenterende celler

Immunceller søger hen, hvor deres funktion er
Den anatomiske organisering komplementeres af følgende egenskaber:

1) Lymfocytternes evne til at cirkulere gennem kroppen via blodbanen

2) Lymfocytternes præference for at søge mod de perifere/sekundære lymfoide organer og væv, hvor antigenerne er koncentreret

3) Effektorcellers præference for at søge mod områder med infektioner, hvor mikroorganismer skal elimineres

Dvs. de celler, der skal GENKENDE og initiere et respons på et antigen
--> Søger hen, hvor antigenerne er!

Dvs. de celler, der skal BEKÆMPE de mikroorganismer, antigenerne kommer fra (dvs. aktiverede T- og B-lymfocytter)
--> Søger hen, hvor mikroorganismerne er!

Tillader kommunikation mellem forskellige typer lymfocytter
Det er ofte nødvendigt med KOMMUNIKATION mellem forskellige typer lymfocytter

F.eks. interagerer hjælper-T-celler specifikke for et antigen med B-lymfocytter specifikke for samme antigen
--> Resulterer i produktion af antistoffer (dannes af plasmaceller, der er deriveret fra B-lymfocytter)

En vigtig funktion hos de perifere/sekundære lymfoide organer er således også at BRINGE DISSE SJÆLDNE CELLER SAMMEN efter de er stødt på et antigen

Vil ske før eller siden, da lymfocytterne cirkulerer med blodet rundt til ALLE kroppens perifere/sekundære lymfoide væv!
Det kutanøse immunsystem og det slimhinde-associerede immunsystem
Overordnet
= Specialiserede ansamlinger af lymfoidt væv og antigenpræsenterende celler (APCs)

Der vil til enhver tid opholde sig ca. 25% af alle kroppens lymfocytter i slimhinder og hud
- Reflekterer det meget store areal, som hud, MT-kanal og luftveje udgør!
- Heraf er mange af cellerne HUKOMMELSESCELLER (memory cells)

Kutanøse immunsystem
Lokaliseret i og under hudens epithel

Der forekommer IKKE anatomisk definerede lymfoide strukturer i huden
--> Immuncellerne er i stedet spredt diffust i vævet

Slimhinde-associerede immunsystem
Lokaliseret i og under epithelet i slimhinden i MT-kanalen og luftvejene

De fleste immunceller er spredt diffust i vævet
--> MEN der forekommer også ansamlinger af lymfocytter og APCs, der er organiseret på en måde, der minder om den i lymfeknuderne

Eksempler på ansamlinger af lymfocytter i slimhinde-associerede immunsystemer:
1) Tonsiller i mundhulen
2) Peyerske patches i MT-kanalen

= Eksempler på to ANATOMISK DEFINEREDE SLIMHINDEASSOCIEREDE LYMFOIDE VÆV

Hvilken funktion har lymfocytterne i slimhinder og hud?
Lymfocytterne i slimhinder og hud udfører immunresponser mod antigener, der TRÆNGER IND GENNEM EPTIHELOVERFLADER
- Dvs. f.eks. ind gennem huden via et sår

Lymfocytterne i slimhinde og hud responderer på PATOGENER, men IKKE på de enorme mængder af normalt harmløse mikroorganismer, som hud, MT-kanal og luftveje hele tiden udsættes for!

Dette kan lade sig gøre pga. adskillige mekanismer, bl.a. vha. regulatoriske T-celler og andre celler, der undertrykker T-lymfocytter i stedet for at aktivere dem