76 terms

Nederlands

Woorden uit het nieuws uitleg kunnen geven
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

trendsetter
iemand die met nieuwe ideen afkomt,
iemand die de toon aangeeft op alle vlakken
lobby
een groep mensen die een druk uitoefent, pressiegroep
joyriding
eerst wordt er een auto gestolen en daarna gaan ze er een ritje in maken
label
kernteken, eticket met extra informatie
hint
tip, hulpmiddel, aanwijzing
underdog
iemand die niet de herkenning krijgt, zwakkere
glamour
uiterlijke schijn, glitter & glamour
screenen
controleren
would-be
iemand die iets zou willen zijn, in-spe, toekomstige
happy few
de elite, creme de la creme
outcast
buitenstaanders, uitgeslotenen
raid
inval, razzia
suspense
spanning
fake
nep, namaak
off-shore
in het water
patrimonium
(historisch, cultureel) erfgoed
controverse
strijdvraag
concept
ontwerp
bureaucratie
ambtenarij
clausule
aparte bepaling
stagnatie
stilstand, stremming
anomalie
onregelmatigheid, afwijking van de regel
numismaat
verzamelaar van muntstukken
assertiviteit
versterken van de eigen persoonlijkheid
prototype
eerste model
supermatie
opperzag, appermacht
prominent
vooraanstaande
axodus
uittocht
symposium
wetenschappelijke bijeenkomst
incubatie
tijd tussen besmetting en het uitbreken van de ziekte
curatele
voogdij ten aanzien van het beheer van goederen
parool
erewoord
aliënatie
vervreemding
residu
overschot
dissonatie
wanluiheid
circulaire
omzendbrief
filumist
verzamelaar van lucifermerken
privilege
voorrecht
anglofiel
iemand die een voorliefde voor engeland heeft
desideratie
wensen
apocalyps
openbaring, laatste boek van het Nieuwe Testament
deontologie
pliechtenleer
escalatie
geleidelijke uitbreiding van een lokaal conflict
sinecure
ambt met bezoldiging, maar weining of geen bezigheden, gemakkelijk klusje
malaise
slapheid, slapte, demotivatie
plebisciet
volksstemming
plagiaat
letterdieverij
profiel
persoons- en karakterschets
expertise
deskundig onderzoek
confiscatie
gerechtelijke inbeslagneming
quarantaine
gedwonden afzondering (bv. bij besmettingsgevaar)
precedent
besluit waarop men zich later kan beroepen
detentie
voorhechtenis
axioma
een grondstelling, een basis
unilateraal
eenzijdig
spectaculair
bijzonder
punctueel
stipt
sinister
onheilspellende
contant
onmiddelijke
occult
verborgen, donker
plenair
voltallige
flagrant
overduidelijk
primair
eerste, behoeftes
plausibel
geloofwaardig
terminaal
levensbedreigende
traumatisch
negatieve levens ervaring
precair
onzekere
miniem
klein
futiel
nietig, verwaarloosbaar
bonafide
betrouwbaar, vertrouwbaar
vicieus
kringlopige, viscieuse cirkel
genereus
mild
stereotiep
terugkomend voorbeeld, vrouw kookt
ludied
helder
totalitair
ondergeschikt, in functie van de staat
pedant
verwaande