Try the fastest way to create flashcards

Sengrieķu mītu dievības

Get a hint
Atēna
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10
Terms in this set (10)
Gudrības un kara dieviete
Skaistuma dieviete
Debesu valdnieks
Jūras valdnieks
Pazemes valdnieks
Likteņa dievietes
Mākslas dievs
Medību dieviete
Laulību dieviete, ģimenes aizbildne
Uguns un kalēja amata dievs