Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Sengrieķu mītu dievības

Get a hint
Atēna
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10
Terms in this set (10)
Gudrības un kara dieviete
Skaistuma dieviete
Debesu valdnieks
Jūras valdnieks
Pazemes valdnieks