20 terms

finnish vocab may14

STUDY
PLAY
ohjata
to guide, to pilot, to steer
olemus
essence
ymmärtäminen
understanding
edellyttää
to demand (require)
normaali
normal
poikkeava
abnormal
ihanteellinen
ideal
kuitenkin
however, never-the-less
vaikka
for instance, even if, even though
siis
then, after that, so
tapahtua
to happen
se tapahtui
it happened
leipäjono
breadline, poverty
syyttää
to blame, accuse
kallio
a rock, (fig)place of stabilty
köhyä
the poor
auttaja
helper
puute
shortage, deficiency, poverty, drought
suorittaa
to carry out, perform, fullfill
tutkinto
degree